吕氏春秋安死原文及翻译(带拼音版)

吕氏春秋安死原文带拼音版  【 安ān死sǐ 】  三sān曰yuē : 世shì之zhī为wéi丘qiū垄lǒng也yě , 其qí高gāo大dà若ruò山shān , 其qí树shù之zhī若ruò林lín , 其qí设shè…

吕氏春秋安死原文带拼音版

 【 安ān死sǐ 】  三sān曰yuē : 世shì之zhī为wéi丘qiū垄lǒng也yě , 其qí高gāo大dà若ruò山shān , 其qí树shù之zhī若ruò林lín , 其qí设shè阙què庭tíng 、 为wèi宫gōng室shì 、 造zào宾bīn阼zuò也yě若ruò都dū邑yì 。 以yǐ此cǐ观guān世shì示shì富fù则zé可kě矣yǐ , 以yǐ此cǐ为wéi死sǐ则zé不bù可kě也yě 。 夫fū死sǐ , 其qí视shì万wàn岁suì犹yóu一yī瞬shùn也yě 。 人rén之zhī寿shòu , 久jiǔ之zhī不bù过guò百bǎi , 中zhōng寿shòu不bù过guò六liù十shí 。 以yǐ百bǎi与yǔ六liù十shí为wéi无wú穷qióng者zhě之zhī虑lǜ , 其qí情qíng必bì不bù相xiāng当dāng矣yǐ 。 以yǐ无wú穷qióng为wéi死sǐ者zhě之zhī虑lǜ , 则zé得dé之zhī矣yǐ 。 今jīn有yǒu人rén於yú此cǐ , 为wèi石shí铭míng置zhì之zhī垄lǒng上shàng , 曰yuē : “ 此cǐ其qí中zhōng之zhī物wù , 具jù珠zhū玉yù 、 玩wán好hǎo 、 财cái物wù 、 宝bǎo器qì甚shèn多duō , 不bù可kě不bù抇hú , 抇hú之zhī必bì大dà富fù , 世shì世shì乘chéng车chē食shí肉ròu 。” 人rén必bì相xiāng与yǔ笑xiào之zhī , 以yǐ为wéi大dà惑huò 。 世shì之zhī厚hòu葬zàng也yě , 有yǒu似sì於yú此cǐ 。 自zì古gǔ及jí今jīn , 未wèi有yǒu不bù亡wáng之zhī国guó也yě ; 无wú不bù亡wáng之zhī国guó者zhě , 是shì无wú不bù抇hú之zhī墓mù也yě 。 以yǐ耳ěr目mù所suǒ闻wén见jiàn , 齐qí 、 荆jīng 、 燕yàn尝cháng亡wáng矣yǐ , 宋sòng 、 中zhōng山shān已yǐ亡wáng矣yǐ , 赵zhào 、 魏wèi 、 韩hán皆jiē亡wáng矣yǐ , 其qí皆jiē故gù国guó矣yǐ 。 自zì此cǐ以yǐ上shàng者zhě , 亡wáng国guó不bù可kě胜shèng数shǔ , 是shì故gù大dà墓mù无wú不bù抇hú也yě 。 而ér世shì皆jiē争zhēng为wéi之zhī , 岂qǐ不bù悲bēi哉zāi ? 君jūn之zhī不bù令lìng民mín , 父fù之zhī不bù孝xiào子zǐ , 兄xiōng之zhī不bù悌tì弟dì , 皆jiē乡xiāng里lǐ之zhī所suǒ釜fǔ者zhě而ér逐zhú之zhī 。 惮dàn耕gēng稼jià采cǎi薪xīn之zhī劳láo , 不bù肯kěn官guān人rén事shì , 而ér祈qí美měi衣yī侈chǐ食shí之zhī乐lè , 智zhì巧qiǎo穷qióng屈qū , 无wú以yǐ为wéi之zhī , 於yú是shì乎hū聚jù群qún多duō之zhī徒tú , 以yǐ深shēn山shān广guǎng泽zé林lín薮sǒu , 扑pū击jī遏è夺duó , 又yòu视shì名míng丘qiū大dà墓mù葬zàng之zhī厚hòu者zhě , 求qiú舍shè便biàn居jū , 以yǐ微wēi抇hú之zhī , 日rì夜yè不bù休xiū , 必bì得dé所suǒ利lì , 相xiāng与yǔ分fēn之zhī 。 夫fū有yǒu所suǒ爱ài所suǒ重zhòng , 而ér令lìng奸jiān邪xié 、 盗dào贼zéi 、 寇kòu乱luàn之zhī人rén卒zú必bì辱rǔ之zhī , 此cǐ孝xiào子zǐ 、 忠zhōng臣chén 、 亲qīn父fù 、 交jiāo友yǒu之zhī大dà事shì 。 尧yáo葬zàng於yú谷gǔ林lín , 通tōng树shù之zhī ; 舜shùn葬zàng於yú纪jì市shì , 不bù变biàn其qí肆sì , 禹yǔ葬zàng於yú会kuài稽jī , 不bù变biàn人rén徒tú 。 是shì故gù先xiān王wáng以yǐ俭jiǎn节jié葬zàng死sǐ也yě , 非fēi爱ài其qí费fèi也yě , 非fēi恶è其qí劳láo也yě , 为wèi死sǐ者zhě虑lǜ也yě 。 先xiān王wáng之zhī所suǒ恶è , 惟wéi死sǐ者zhě之zhī辱rǔ也yě 。 发fā则zé必bì辱rǔ , 俭jiǎn则zé不bù发fā 。 故gù先xiān王wáng之zhī葬zàng , 以yǐ必bì俭jiǎn 。 必bì合hé , 必bì同tóng 。 何hé谓wèi合hé ? 何hé谓wèi同tóng ? 葬zàng於yú山shān林lín则zé合hé乎hū山shān林lín , 葬zàng於yú阪bǎn隰xí则zé同tóng乎hū阪bǎn隰xí 。 此cǐ之zhī谓wèi爱ài人rén 。 夫fū爱ài人rén者zhě众zhòng , 知zhī爱ài人rén者zhě寡guǎ 。 故gù宋sòng未wèi亡wáng而ér东dōng冢zhǒng抇hú , 齐qí未wèi亡wáng而ér庄zhuāng公gōng冢zhǒng抇hú 。 国guó安ān宁níng而ér犹yóu若ruò此cǐ , 又yòu况kuàng百bǎi世shì之zhī後hòu而ér国guó已yǐ亡wáng乎hū ? 故gù孝xiào子zǐ 、 忠zhōng臣chén 、 亲qīn父fù 、 交jiāo友yǒu不bù可kě不bù察chá於yú此cǐ也yě 。 夫fū爱ài之zhī而ér反fǎn危wēi之zhī , 其qí此cǐ之zhī谓wèi乎hū !《 诗shī 》 曰yuē :“ 不bù敢gǎn暴bào虎hǔ , 不bù敢gǎn冯féng河hé 。 人rén知zhī其qí一yī , 莫mò知zhī其qí他tā 。” 此cǐ言yán不bù知zhī邻lín类lèi也yě 。 故gù反fǎn以yǐ相xiāng非fēi , 反fǎn以yǐ相xiāng是shì 。 其qí所suǒ非fēi方fāng其qí所suǒ是shì也yě , 其qí所suǒ是shì方fāng其qí所suǒ非fēi也yě 。 是shì非fēi未wèi定dìng , 而ér喜xǐ怒nù斗dòu争zhēng反fǎn为wéi用yòng矣yǐ 。 吾wú不bù非fēi斗dòu , 不bù非fēi争zhēng , 而ér非fēi所suǒ以yǐ斗dòu , 非fēi所suǒ以yǐ争zhēng 。 故gù凡fán斗dòu争zhēng者zhě , 是shì非fēi已yǐ定dìng之zhī用yòng也yě 。 今jīn多duō不bù先xiān定dìng其qí是shì非fēi , 而ér先xiān疾jí斗dòu争zhēng , 此cǐ惑huò之zhī大dà者zhě也yě 。 鲁lǔ季jì孙sūn有yǒu丧sàng , 孔kǒng子zǐ往wǎng吊diào之zhī 。 入rù门mén而ér左zuǒ , 从cóng客kè也yě 。 主zhǔ人rén以yǐ玙yú璠fán收shōu , 孔kǒng子zǐ径jìng庭tíng而ér趋qū , 历lì级jí而ér上shàng , 曰yuē :“ 以yǐ宝bǎo玉yù收shōu , 譬pì之zhī犹yóu暴bào骸hái中zhōng原yuán也yě 。” 径jìng庭tíng历lì级jí , 非fēi礼lǐ也yě ; 虽suī然rán , 以yǐ救jiù过guò也yě 。

吕氏春秋安死翻译

 世人建造坟墓,高大如山,坟墓上种树,茂密如林,墓地修建墓阙、庭院,建筑宫室,建造东西石阶,象都邑一样。用这些向世人夸耀财富,那是可以的,但是用这些安葬死者却不行。对于死者来说,看待一万年就象是一瞬。人的寿命,长的不超过百岁,一般的不超过六十岁。根据百岁或六十岁寿命的需要替无限久远的死者考虑,它们的实际情况必定不相适合。根据无限久远的需要替死者考虑,就掌握葬死的本义了。

吕氏春秋安死原文及翻译(带拼音版)

 假如有这样一个人,埋葬死者时在墓上立一块石碑,上面刻写道:“这里面的器物,有珠玉、玩好、财物、宝器,十分丰富,不可不发掘,掘开它一定大富,可以世世代代乘车吃肉。”人们一定一起嘲笑他,认为这个人太糊涂。世上的厚葬与此相似。

 从古到今,没有不灭亡的国家;没有不灭亡的国家,这就没有不被挖掘的坟墓,就人们耳闻目睹来说,齐、楚、燕曾经灭亡过,宋,中山已经灭亡了,赵、魏、韩都灭亡了,它们都成了古国了。从它们再往前,灭亡的国家数也数不尽,因此,大墓没有不被掘开的。但是世人却都争着造大墓,难道不可悲吗?

 国君的刁滑之民,父亲的不孝之子,兄长的忤逆之弟,他们都是被乡里一致驱遂的人。他们害怕耕种、打柴之苦,不肯从事各种劳役,却追求享受锦衣玉食之乐;当智谋巧诈用尽,仍无法得到时,于是就聚集起很多人,凭惜深山、大潮、树林和沼泽,拦路打劫,又探察葬器丰厚的大墓,想办法住到坟墓附近便于盗墓的住所,暗中挖掘,日夜不止,一定要获得其中的时物,一起瓜分。如果所疼爱、所尊重的人,死后却肯定要遭到恶人、盗贼,匪寇的凌辱,这是孝子、忠臣,慈父,挚友当忧虑的大事。

 尧葬在谷林,墓上处处种上树,舜葬在纪市,市上的作坊,店铺没有任何变动,禹葬在会稽,不烦扰众人。由此看来,先王以节俭的原则安葬死者,不是吝惜钱财,也不是忧虑耗费人力,完全是为死者考虑。先王所忧虑的,是惟恐死者受辱,坟墓如果被盗掘,死者肯定要受到凌辱,如果俭葬,墓就不会被盗掘。所以,先王安葬死者,一定要做到俭,一定做到合,一定做到同。什么叫合?什么叫同?葬于山林就与山林合为一体,葬干山坡或低湿之地,就与山坡或低温之地环境相同。这就叫作爱人。想爱人的人很多,但真懂得爱人的人很少。所以,宋国还没有灭亡,东冢就被盗掘。齐国还没有灭亡,庄公的墓就被盗掘。国家安定尚且如此,又何况百世之后国家已经灭亡了呢?所以孝子、忠臣、慈父、挚友对此不可不阻察。原本是敬爱死者,结果却反而害了他们,大概指的就是厚葬一类事吧。《诗》中说:“不敢徒手搏虎,不敢徒涉黄河。人们只知此一端,不知还有其它祸,”这是说不知类推啊!

 所以,忽而翻转过去加以反对,忽而翻转过来表示赞同。他们所反对的正是他们所赞同过的,他们所赞同的正是他们所反对过的。是非尚未确定,而喜怒斗争反倒都用上了。我们不反对斗,也不反对争,但是反对驱使人们糊里糊涂斗、糊里糊涂争的根源。因此,凡争斗,都是是非确定以后才采用的手段。如今人们大多不先确定是非,却先急急忙忙地争斗,这是最糊涂的。

 鲁国季孙氏举办丧事,孔子去吊丧。进门之后,站到左边,立于宾客的位置。主丧的季桓子用鲁国的宝玉殓死者。孔子从西阶下穿过中庭快步向东,登东阶而上,说:“用宝玉殓死者,就象是把尸体暴露在原野上一样。”穿过中庭,登阶而上是不合于宾客礼仪的,虽然不合礼仪,但孔子仍然这样做了,这是为了阻止过失啊!

 以上就是吕氏春秋安死原文及翻译、吕氏春秋安死原文带拼音版的知识介绍。为您推荐:吕氏春秋·纪·孟冬纪文言文和译文

版权声明:本文部分资料源于互联网,本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请保留链接:http://www.15615.cn/24132.html

发表评论